Nối nhanh vách ngăn dây 10-10 (cốt ren 21) ST016B
16,000 

16,000 

Nối nhanh vách ngăn dây 10-10 (cốt ren 21)

Dùng trong máy lọc nước R.O