Van điều tiết 300CC ren ngoài
60,000 

60,000 

Van có cấu tạo 2 đầu: ,ột đầu gắn vào đầu ra nước thải của vỏ màng RO. Một đầu gắn vào dây dẫn nước ra ngoài (ống dây 6mm)

error: