Co nối nhanh ren ngoài 21-10 ST010C
10,000 

10,000 

Co nối nhanh ren ngoài 21-10
Dùng để kết nối các phần trong máy lọc nước RO (đầu ra vào của bơm máy lọc nước) và các hệ thống lọc nước khác.